اتوماسیون دهیار

روستای هوشمند

روستای الکترونیک

ارتباط و تعامل با اهالی روستا

اطلاع رسانی

جامعه مجازی روستا

بهداشت و سلامت روستا

اشتغال روستا

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اتوماسیون دهیار

روستای هوشمند

روستای الکترونیک

ارتباط و تعامل با اهالی روستا

اطلاع رسانی

جامعه مجازی روستا

بهداشت و سلامت روستا

اشتغال روستا

دسته بندی نشده

اردیبهشت 29, 1403 اتوماسیون دهیار

اتوماسیون دهیار: گامی نوین در مدیریت هوشمند روستاها در دنیای امروز، روستاها به عنوان کانون‌های تولید و ذخیره‌گاه فرهنگ و…