دهیار | نرم افزار اتوماسیون دهیاری ها

دهیار

به کسیکه از طرف شورای روستا مأمور می‌شود تا یک روستا را اداره و نگاهداری کند، دهیار می‌گویند. در گذشته مأمور اداره روستا دهبان یا کدخدا نامیده می‌شد.
در حقیقت، دهیار همان شهردار روستا می‌باشد.
دهیار را نباید با دهدار اشتباه گرفت، زیرا دهدار کسی است که ریاست اداره دهداری یک دهستان که شامل چندین روستا می‌شود را بر عهده دارد. همچنین دهدار نمایندهٔ دولت مرکزی و گماشتهٔ بخشدار می‌باشد ولی دهیار با یک واسطه برگزیدهٔ مردم روستاست. دهیار فردی است که به انتخاب اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا برای مدت ۴ سال جهت مدیریت روستا انتخاب و برای گزینش و صدور حکم انتصاب به بخشداری معرفی می‌گردد. انتخاب دهیار صرفاً توسط شورای اسلامی روستا انجام می‌گیرد.
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اتوماسیون دهیار جمع آوری اطلاعات روستا در زمینه جمعیت، اشتغال، مسکن، اقامت، مهاجرت، نرخ رشد جمعیت، نرخ بیکاری، نرخ تحصیلات، نرخ فعالیت، نرخ بهداشت، شناسایی و ارتباط بیشتر با اهالی روستا